วิชาภูมิศาสตร์ Archive

มหาสมุทรในโลก

มหาสมุทรคืออะไร มหาสมุทร (ocean) คือ ทะเลใหญ่ (พจนานุกรมราชบัณฑิยสถาน) หรือถ้าจะกล่าวให้มองเห็นภาพคือ ผืนน้ำที่กว้างใหญ่นั่นเอง ซึ่งปกคลุมพื้นที่ถึงประมาณ 70 % ของโลกเรา แต่ถ้านับเฉพาะพื้นที่ของน้ำแล้ว จะมีอัตราส่วนอยู่ที่ 97 % ของผืนน้ำทั้งหมดในโลก นั่นแสดงว่ามีน้ำจืดที่สามารถนำมาใช้สอยอยู่แค่ 3 % แค่นั้นเอง  โลกนี้มีกี่มหาสมุทร มหาสมุทรอะไรใหญ่ที่สุด และลึกที่สุดในโลก โลกนี้มีทั้งหมด 5 มหาสมุทรครับ ได้แก่ 1. มหาสมุทร แปซิฟิก (Pacific Ocean) มีพื้นที่ทั้งหมด 165.25 ล้านตารางกิโลเมตร คิดเป็น 46 % ของผืนน้ำในโลก …