มหาสมุทรในโลก

มหาสมุทรในโลก

http://www.freeworldmaps.net/ocean/ocean-maps.jpg

มหาสมุทรคืออะไร

  • มหาสมุทร (ocean) คือ ทะเลใหญ่ (พจนานุกรมราชบัณฑิยสถาน) หรือถ้าจะกล่าวให้มองเห็นภาพคือ ผืนน้ำที่กว้างใหญ่นั่นเอง ซึ่งปกคลุมพื้นที่ถึงประมาณ 70 % ของโลกเรา แต่ถ้านับเฉพาะพื้นที่ของน้ำแล้ว จะมีอัตราส่วนอยู่ที่ 97 % ของผืนน้ำทั้งหมดในโลก นั่นแสดงว่ามีน้ำจืดที่สามารถนำมาใช้สอยอยู่แค่ 3 % แค่นั้นเอง

 โลกนี้มีกี่มหาสมุทร มหาสมุทรอะไรใหญ่ที่สุด และลึกที่สุดในโลก

โลกนี้มีทั้งหมด 5 มหาสมุทรครับ ได้แก่

มหาสมุทรแปซิฟิก 1. มหาสมุทร แปซิฟิก (Pacific Ocean) มีพื้นที่ทั้งหมด 165.25 ล้านตารางกิโลเมตร คิดเป็น 46 % ของผืนน้ำในโลก นั่นหมายความว่า มหาสมุทรแห่งนี้เป็นมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดของโลก

  • มหาสมุทรแปซิฟิกสามารถแบ่งย่อยออกเป็น แปซิฟิกเหนือ และแปซิฟิกใต้
  • ร่องลึกก้นสมุทรมาเรียนา (Marian Trench) ซึ่่งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ มีความลึกถึง 10,911 เมตร หรือเกือบๆ 11 กิโลเมตร ถึอว่ามหาสมุทรแห่งนี้มีความลึกที่สุดในโลกอีกเช่นกัน

 

มหาสมุทรแอตแลนติก 2. มหาสมุทร แอตแลนติก (Atlantic Ocean) มีพื้นที่ทั้งหมด 106.4 ล้านตารางกิโลเมตร คิดเป็น 20 % ของผืนน้ำในโลก เป็นมหาสมุทรที่ใหญ่เป็นอันดับสอง

  • มหาสมุทรแอตแลนติกสามารถแบ่งย่อยออกเป็น แอตแลนติกเหนือ และแอตแลนติกใต้

 

มหาสมุทรแอตแลนติก 3. มหาสมุทร อินเดีย (Indian Ocean) มีพื้นที่ทั้งหมด 73,560,000 ตารางกิโลเมตร เป็นมหาสมุทรที่ใหญ่เป็นอันดับสาม

 

มหาสมุทรแอตแลนติก 4. มหาสมุทร ใต้ (Southern Oecean) มีพื้นที่ทั้งหมด 20,330,000 ตารางกิโลเมตร  เป็นมหาสมุทรที่ใหญ่เป็นอันดับสี่

 

มหาสมุทรแอตแลนติก 5. มหาสมุทร อาร์กติก (Arctic Ocean) มีพื้นที่ทั้งหมด 14,060,000 ตารางกิโลเมตร เป็นมหาสมุทรที่ใหญ่เล็กที่สุดและตื้นที่สุดของโลก

 

ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆของมหาสมุทรในโลกของเรานะครับ คงจะรู้แล้วว่ามหาสมุทรในโลกนี้มีกี่แห่ง มหาสมุทรอะไรใหญ่ที่สุด เล็กที่สุด ลึกที่สุด และตื้นที่สุดกันแล้วนะครับ ส่วนมหาสมุทรแต่ละแห่งมีพื้นที่เท่าไหร่คงไม่ต้องจดจำนะครับ

ปล. พื้นที่ของมหาสมุทรบางตำราอาจจะคลาดเคลื่อนไม่เหมือนกันนะครับ แค่จำไว้คร่าวๆก็พอว่ามหาสมุทรแต่ละแห่งมีพื้นที่โดยประมาณเท่านี้แหละ

อ้างอิง : http://en.wikipedia.org/wiki/Ocean

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *